Evropska komisija ovlastila troškove slobode evropskih medija

Evropska komisija ovlastila troškove slobode evropskih medijaPrijedlog kompenzacije trenutno će provjeriti Evropski parlament i Vijeće EU. U petak je Evropska komisija odobrila nacrt Zakona o slobodi medija. Ovo je potpuno nova kolekcija pravila za osiguranje medijskog pluralizma, kao i slobode u EU, bilježi TASR reporter. Predlog kompenzacije sigurno će trenutno proveriti Evropski parlament, ali i Savet EU. Između ostalog, odobreni prijedlog sastoji se od garancija protiv političkih poremećaja u izboru redakcija određenih medija, pored nasuprot njihovom monitoringu. U njemu se dodatno naglašava stalno finansiranje javnih servisa, transparentnost posedovanja medijskog biznisa, kao i dodaci državnog marketinga, kao i otkrivanje problema strasti. Potpuno nova regulativa bi razvila nezavisno Vijeće evropskih medijskih provajdera, koje bi sigurno bilo sastavljeno od medijskih tijela svake zemlje EU. Potpredsjednica za worths i transparency Věra Jourova rekla je da su države članice EU posljednjih godina zapravo doživjele brojne vrste pritiska na medije. „Krajnje je vrijeme za akciju. Moramo postaviti jasne principe: nijedan novinar se ne smije špijunirati za njegov rad; nijedan medij javnih usluga ne bi trebao biti pretvoren u kanal za javnost. To je ono što danas preporučujemo po prvi put ikada prije: uobičajene garancije za osiguranje medijske slobode, kao i pluralizam u EU“, rekla je ona novinarima. Evropski povjerenik za unutrašnje tržište Thierry Breton ustvrdio je da će se novom uredbom osigurati pluralizam u medijskoj oblasti u kojoj će mediji biti slobodni od bilo kakvog uznemiravanja, bilo ličnog ili javnog. Evropsko zakonodavstvo o slobodi medija mora dodatno otežati funkcionisanje medija na unutrašnjem tržištu EU.

Osim toga, usklađenost bi sigurno nadgledala potpuno nova karoserija Evropskog stepena

Osim toga, usklađenost bi sigurno nadgledala potpuno nova karoserija Evropskog stepenaEvropski zakon o fleksibilnosti medija, koji je Evropska uplata prihvatila u petak, sigurno neće biti veliko olakšanje mađarskoj vladi. Web server izjavio. hvg.hu, prema kojem potpuno nova smernica razvija smernice koje Mađarsko medijsko tržište trenutno nije u stanju da prati, posebno na lokacijama garantovanja samopouzdanja javnih medija, kao i razvoja raznovrsne strukture posedovanja, obaveštava dopisnik TASR-a u Budimpešti. Prema web serveru, zakonodavstvo u ovom obliku sigurno bi zadalo ogroman udarac provladinoj Centralnoevropskoj štampi, kao i medijskoj strukturi (KESMA), koja trenutno posjeduje više od 500 različitih medijskih artikala u Mađarskoj. Ako se ovaj predlog sprovede, situacija na mađarskom medijskom tržištu bi morala da se transformiše, a konformizmom bi moralo da upravlja novo telo na evropskom nivou. Evropski ured za medije bio bi sastavljen od predstavnika vlasti država članica, nadzirao bi poštivanje zakonodavstva i istraživao problematične slučajeve. Prijedlog komisije sada će analizirati Evropski parlament i Vijeće EU. Da navedemo nekoliko stvari, zapis uključuje garancije u odnosu na političko miješanje u izbor Ureda za sadržaj određenih medijskih električnih utičnica, pored njihovog nadzora. Takođe se naglašava stalno finansiranje javnih servisa, otvorenost posedovanja medijskih firmi, kao i aproprijacija države za oglašavanje i marketing, kao i otkrivanje problema od interesa.

Evropska komisija ovlastila Nacrt uredbe o medijima slobode

Evropska komisija ovlastila Nacrt uredbe o medijima slobodePotpuno novo zakonodavstvo sigurno bi proizvelo nezavisno Vijeće za evropska medijska rješenja, koje bi sigurno bilo sastavljeno od medijskih tijela svake zemlje EU. U petak je Evropska isplata odobrila nacrt Zakona o slobodi medija. Ovo je novi set pravila za osiguranje medijskog pluralizma, kao i slobode u EU, piše dopisnik TASR-a. Prijedlog plaćanja trenutno će provjeriti Evropski parlament, kao i Vijeće EU. Da navedemo nekoliko stvari, ovlašćeni predlog sadrži garancije u odnosu na političke poremećaje u izboru radnih mesta sadržaja privatnih medija, pored njihovog praćenja. Takođe se naglašava sigurno finansiranje javnih servisa, transparentnost posedovanja medijskih kompanija i raspodela državnog marketinga, kao i otkrivanje sporova od interesa. Novom uredbom bi se sigurno stvorilo nezavisno Vijeće evropskih medijskih provajdera, koje bi se sastojalo od medijskih vlasti privatnih zemalja EU. Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourova izjavila je da su države članice EU posljednjih godina zapravo vidjele različite vrste stresa na medijima. „Vrijeme je za akciju. Moramo iznijeti jasne principe: ne treba špijunirati nijednog reportera za njegov rad; nijedan medij državne službe ne treba pretvoriti u propagandni kanal. To je ono što danas po prvi put predlažemo: tipične garancije za očuvanje slobode medija, kao i pluralizam u EU,“ izjavila je ona za novinare. Evropski komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton izjavio je da je nova uredba imala za cilj osigurati pluralizam u medijskom prostoru, kao i osigurati da mediji djeluju bez ikakvog miješanja, bilo ličnog ili javnog. Evropska Uredba o medijskoj slobodi bi dodatno trebala olakšati rad medija na unutrašnjem tržištu EU.

Evropska komisija ovlastila troškove evropskih sloboda medija

Evropska komisija ovlastila troškove evropskih sloboda medijaPrihvaćeni prijedlog sastoji se od, da navedemo nekoliko stvari, garancija naspram političkog poremećaja u izboru uredničkih radnih mjesta privatnih medijskih električnih utičnica, pored njihovog praćenja. Takođe se naglašava stabilno finansiranje medija državnih službi, transparentnost vlasništva medijskih firmi, kao i aproprijacija državnog oglašavanja i marketinga, kao i otkrivanje konflikta Kamatne stope. Prijedlog plaćanja će sigurno trenutno biti ispitan od strane Evropskog parlamenta, kao i Vijeća EU. Novim zakonom će se razviti nezavisno Vijeće za evropske medijske usluge, koje će se sastojati od medijskih tijela privatnih zemalja EU. Věra Jourova, potpredsjednica Evropske komisije za vrijednosti i transparentnost, rekla je da su države članice EU u posljednje vrijeme zapravo vidjele brojne vrste stresa na medijima. „Vrijeme je za akciju. Moramo postaviti jasne principe: nijedan novinar ne treba špijunirati za svoj posao; nijedan alat javnih usluga ne smije se razviti u mrežu za javnost. To je ono što mi danas predlažemo po prvi put ikad ranije: tipična uvjeravanja u cilju očuvanja fleksibilnosti medija, kao i pluralizma u EU, “ obavijestila je ona novinare. Evropski komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton izjavio je da će potpuno novo zakonodavstvo garantovati pluralizam u medijskom prostoru kojim će mediji funkcionisati bez ikakvih smetnji, bilo privatnih ili javnih. Evropski zakon o fleksibilnosti medija treba dodatno da olakša rad medija na unutrašnjem tržištu EU.

Ona ima za cilj očuvanje njihovog pluralizma i samopouzdanja

Evropska komisija je u petak prihvatila Nacrt uredbe o medijskoj slobodi. To je novi set propisa kojima se štiti medijski pluralizam, kao i sloboda u EU. Prijedlog kompenzacije sada će pogledati Evropski parlament, ali i Vijeće EU. Da navedemo nekoliko tačaka, prihvaćeni prijedlog uključuje garancije nasuprot političkom miješanju u odluke uredničkih radnih mjesta određenih medijskih električnih utičnica, zajedno s njihovim praćenjem.

Ona ima za cilj očuvanje njihovog pluralizma i samopouzdanjaTakođe naglašava stabilno finansiranje medija državne službe, otvorenost vlasništva nad medijskim poslovanjem, kao i dodatak državnom oglašavanju, kao i otkrivanje problema strasti. Potpuno nova regulativa će se sigurno razviti nezavisno Vijeće evropskih pružatelja usluga medija, koje će se sigurno sastojati od medijskih tijela određenih zemalja EU. Evropski povjerenik za unutrašnje tržište Thierry Breton ustvrdio je da je novim zakonom planirano osigurati pluralizam u medijskoj sobi, kao i osigurati da mediji vode bez ikakvog miješanja, Bilo privatnog ili javnog. Zakon o slobodi evropskih medija trebao bi dodatno olakšati medijima da se vode unutar unutrašnjeg tržišta EU.

Leave a Comment